استاد سالار فرضی مدرس زیست شناسی

استاد سالار فرضی مدرس زیست شناسی
سالار فرضی مدرس زیست شناسی
سالار فرضی مدرس زیست شناسی

استاد سالار فرضی

مدرس : زیست شناسی کنکور کشور

رتبه ٨٢ كنكور سراسري

دكتري حرفه اي دندان پزشكي از دانشگاه سراسري تبريز

مدرس رتبه ٤ كنكور

مدرس موسسه پزشکان برتر

پديده زيست شناسي كنكور كشور در سال 97 و 98