بودجه بندی سوالات کنکور 98

بودجه بندی سوالات کنکور 98

در این بخش بودجه بندی سوالات کنکور را  برای شما علاقمندان  عزیز برای دانلود در سایت قرار گرفته  است.

همان گونه که مطالع هستید در رشته ریاضی فیزیک سؤالات به ۳ گروه تقسیم بندی می شوند:

۱ – دسته ی یک: ریاضی که شامل ۵۵ سؤال است و شامل درس های دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیل، گسسته، جبروآمار و مدل سازی است زمان این سؤالات در کنکور سراسری ۸۵ دقیقه است.

۲ – دسته ی دو: مجموعه ی فیزیک که شامل فیزیک 2 و فیزیک1 و فیزیک پیش  دانشگاهی ۱و ۲ است و شامل ۴۵ سؤال است که باید در ۵۵ دقیقه به سوالات پاسخ دهید.
۳ – دسته ی سه: شیمی که شامل شیمی 3، شیمی 2 و شیمی پیش  است و دارای ۳۵ سؤال است که باید در ۳۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهید.

بودجه بندی ریاضییات  تجربی

تعداد سوالات ریاضی در رشته تجربی ۳۰ تست است

بودجه بندی شیمی رشته تجربی

تعداد سوالات درس شیمی در کنکور تجربی ۳۵ تست می باشد.

بودجه بندی فیزیک رشته  تجربی

تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی ، ۳۰ تست می باشد.

موفقیت

بودجه بندی کنکور سال های اخیر

ریاضی فیزیکتجربیانسانیهنر
بودجه بندی سال 97بودجه بندی سال 97بودجه بندی سال 97بودجه بندی سال 97
تمامی دروستمامی دروستمامی دروستمامی دروس
با تفکیک بخش های کتاببا تفکیک بخش های کتاببا تفکیک بخش های کتاببا تفکیک بخش های کتاب

 

 

شاید به دنبال موارد زیر باشید