فیلم فصل شش زیست دوم ( گردش مواد )

فیلم فصل شش زیست دوم ( گردش مواد )

 فیلم فصل شش زیست دوم ( گردش مواد )

در این پست فیلم آموزشی استاد سالار فرضی را برای شما عزیزان آماده نموده ایم این فیلم برای سال دوم دبیرستان نظام قدیمی های عزیر می باشد و مربوط به فصل گردش مواد میشود. در هر درسنامه توضیحات بسیار کاملی ارائه شده است و سپس هر بخش را با مباحث زیست سال های بعد به طور کامل ترکیب کرده است و یک جزوه بسیار عالی را در اختیار داوطلبان رشته ی تجربی قرار داده است.

گردش-مواد-زیست-2
گردش-مواد-زیست-2

 

مدرس: سالار فرضی

مدت :1.2.30

سال : دوم دبیرستان

مناسب برای: کنکوری ها

فصل: گردش مواد

 

دانلود فصل گردش مواد
نمره
4.3

Summary

در این پست فیلم آموزشی استاد سالار فرضی را برای شما عزیزان آماده نموده ایم این فیلم برای سال دوم دبیرستان نظام قدیمی های عزیر می باشد و مربوط به فصل گردش مواد میشود. در هر درسنامه توضیحات بسیار کاملی ارائه شده است و سپس هر بخش را با مباحث زیست سال های بعد به طور کامل ترکیب کرده است و یک جزوه بسیار عالی را در اختیار داوطلبان رشته ی تجربی قرار داده است.