دانلود جزوه ی زیست چهارم(شارش انرژی)

دانلود جزوه ی زیست چهارم(شارش انرژی)

درس زیست برای دانش آموزان رشته تحصیلی علوم تجربی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد هم از نظر کنکور سراسری هم از نظر امتحان های پایان ترم مدرسه.

شارش انرژی نیز یکی از مبحث های مهم درس زیست می باشدما جزوه ای از این مبحث را در اختیار  شما عزیزان  می گذاریم.

دانلود جزوه زیست