دانلود جزوه ی زیست چهارم(ژنتیک جمعیت)

دانلود جزوه ی زیست چهارم(ژنتیک جمعیت)

درس زیست برای دانش آموزان رشته تحصیلی علوم تجربی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد هم از نظر کنکور سراسری هم از نظر امتحان های پایان ترم مدرسه.

ژنتیک جمعیت نیز یکی از مبحث های مهم درس زیست می باشدما جزوه ای از این مبحث را در اختیار  شما عزیزان  می گذاریم.

 

دانلود جزوه ی زیست