دانلود جزوه ی زیست چهارم (مهندسی ژنتیک )

دانلود جزوه ی زیست چهارم (مهندسی ژنتیک )
درس زیست برای دانش آموزان رشته تحصیلی علوم تجربی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد هم از نظر کنکور سراسری هم از نظر امتحان های پایان ترم مدرسه.

مبحث پروتیین سازی نیز یکی از مبحث های مهم درس زیست می باشدما جزوه ای از این مبحث را در اختیار  شما عزیزان  می گذاریم

 

دانلود جزوه زیست

خلاصه
5

خلاصه

درس زیست برای دانش آموزان رشته تحصیلی علوم تجربی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد هم از نظر کنکور سراسری هم از نظر امتحان های پایان ترم مدرسه.