راهکارهایی برای مهار کردن اضطراب

راهکارهایی برای مهار کردن اضطراب
در زمان امتحان سخت و مهمم و حتی بسیار آسان دانش آموزان دچار استرس می شوند .البته این مسله یک آمر طبیعی است .ولی ما  چگونه بتوانیم این استرس را کنترل کنیم؟

ما چند راه کار را در اختیار شما میگذاریم و توصیه میکنیم این روش هارا امتحان و استفاده کنید. امیدواریم نتایج  لازم را بتوانید کسب کنید .

1. برنامه‌ریزی تحصیلی

2. شناخت توانایی‌های درونی و تلاش برای تقویت نقاط ضعف در خود

3. داشتن انتظار در حد توانایی و عدم تخریب شخصی با وجود توانایی‌های فردی خود

مرجع کنکور

4. استفاده از تکنیک‌های جدید آموزشی و ایجاد فضایی مفرح و شاد برای آموزش به دانش‌آموزان

5. استفاده از روش‌های پیشرفته‌ی مطالعاتی به‌ویژه در زمینه‌ی فراموشی مطالعه