ویژگی یک برنامه‌ی خوب چیست؟

ویژگی یک برنامه‌ی خوب چیست؟
برای اینکه بتوانبم به هدف هایی که در ذهنمان دارم  برسیم باید ابتدا ایمان  داشته  باشیم سپس برای رسیدن به  هدفمان  باید برنامه ریزی کنیم و برنامه مشخص داشته  باشیم.

یک برنامه خوب می تواند اینگونه باشد؛

برنامه ریزی  باید واقعی باشد؛ یعنی باید ا توانایی شما (۸۰ درصد توانایی شما)  تناسب  داشته باشد.

برنامه باید انعطاف‌پذیر باشد؛یعنی اگر روزی کار ضروری برای‌شما اتفاق افتاد یا نتوانستید آن را اجرا کنید همه‌ی برنامه‌ی شما دچار معطلی نشود.

برنامه‌ی خود را باید ثبت کنید؛ برنامه‌ریزی وقتی قابلیت اجرایی تری پیدا می‌کند که نوشته شده باشد . ضعیف‌ترین برنامه‌های مکتوب از بهترین برنامه‌های ذهنی کیفیت بیش‌تری خواهند داشت .

برنامه باید مشخص باشد؛ یعنی باید بدانید که برنامه‌ی شما چه زمانی شروع و چه زمان تمام می‌شود و متناسب با توانایی و استعداد شما چه مقدار زمان نیاز است.

برنامه باید نگاه به گذشته و آینده داشته باشد. هر برنامه‌ای برای آینده نوشته می‌شود ولی در برنامه‌ریزی برای کنکور باید به گذشته نیز توجه ویژه داشت.

نظم و تناسب در برنامه بسیار مهم است.

باید درس‌ها را متناسب با ارزش آن‌ها مطالعه کرد. برخی از درس‌ها استراتژیک هستند و می‌توانید متناسب با توانایی خود درس‌های ویژه و سرنوشت‌ساز را مشخص کنید و برای آن‌ها وقت بیش‌تری بگذارید. فصل‌ها و مباحث را مشخص کنید تا بدانید که هر کدام به چند بار مرور نیاز دارند.