کتاب انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 5 و7

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 5 و7

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 5

انتقال حرارت از دروس اصلی رشته مکانیک است که از جمله اولین و مهم ترین درس های گرایش مکانیک سیالات است که شامل مسائل انتقال گرما از سطوح و حجم های متفاوت است. در این درس کتاب اینکروپرا که جز مهم ترین منابع است که دارای مسائل پیچیده نیز  است که استفاده از حل المسائل را اجتناب ناپذیر میکند. در این پست ما حل المسائل کتاب انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش پنجم را برای شما  نیز آماده کرده ایم.

مشخصات

زبان: انگلیسی (قابل فهم حتی در صورت نداشتن آشنایی)

ویرایش : 5 ام

دانلود کتاب انتقال حرارت 

دانلود

دانلود حل المسایل انتقال حرارت