فیلم آموزشی فصل پنجم زیست سال دوم دبیرستان

فیلم آموزشی فصل پنجم زیست سال دوم دبیرستان

در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت که تمام فصل های زیست شناسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی چه به طور مسنقیم و چه به صورت غیر مستقیم همواره مورد سوال واقع می شود. پس با توجه به این نکته بسیار مهم باید تمام فصل های زیست شناسی در هر مقطع به طور کامل خوانده شود زیرا علاوه بر آنکه  هر فصلی به طور جداگانه می تواند مورد سوال واقع شود تست هایی نیز طرح می گردد که در ترکیب چند فصل مختلف با یک دیگر است و اگر داوطلبان از مطالعه ی یک فصل به هر دلیلی صرفه نظر کنند شاید در پاسخ گویی به تعدادی از سوالات مطرح شده در درس زیست شناسی دچار مشکل شوند بنابراین ضروری می باشد که هر فصل از کتاب زیست به طور کامل و جامع مورد مطالعه قرار بگیرد. علاوه بر این نکات نحوه صحیح  مطالعه ی درس زیست را نیز باید مد نظر داشته باشید .


زیست-سال-دهم

دانلود