جزوه فصل 1 زیست پیش

فصل پروتئین سازی که فصل اول زیست پیش دانشگاهی تجربی می باشد در سال های گذشته همواره مورد توجه طراحان کنکور سراسری تجربی بوده و اگر نگاهی به بودجه بندی کنکور تجربی 97 در مورد فصل اول زیست پیش دانشگاهی داشته باشیم تقریبا هر ساله دو تست از فصل یک زیست پیش دانشگاهی مطرح شده است. همچنین در کنکور تجربی 96 فصل اول زیست پیش دانشگاهی دو سوال را به خود اختصاص داده است. حجم مطالب این فصل زیاد است اما با مطاله پیوسته و مفهومی خواندن مطالب پاسخگویی به سوالات فصل پروتئین سازی زیست پیش دانشگاهی می تواند آسان باشد.

فصل یک پیش دانشگاهی

برای آموزش بهتر شما دانش آموزان عزیز فیلم آموزشی زیست پیش را برای شما تدارک دیده ایم

مدرس: سالار فرضی

مدت  فیلم:1:02:08

مبحث: فصل یک پیش دانشگاهی

مناسب برای کنکور و امتحانات مدرسه

آموزش زیست فصل یک پیش دانشگاهی
  • نمره
4

Summary

درباره جزوه فصل اول زیست پیش دانشگاهی

فصل پروتئین سازی که فصل اول زیست پیش دانشگاهی تجربی می باشد در سال های گذشته همواره مورد توجه طراحان کنکور سراسری تجربی بوده و اگر نگاهی به بودجه بندی کنکور تجربی 97 در مورد فصل اول زیست پیش دانشگاهی داشته باشیم تقریبا هر ساله دو تست از فصل یک زیست پیش دانشگاهی مطرح شده است. همچنین در کنکور تجربی 96 فصل اول زیست پیش دانشگاهی دو سوال را به خود اختصاص داده است. حجم مطالب این فصل زیاد است اما با مطاله پیوسته و مفهومی خواندن مطالب پاسخگویی به سوالات فصل پروتئین سازی زیست پیش دانشگاهی می تواند آسان باشد.