آموزش زیست سال دهم فصل چهارم

آموزش زیست سال دهم فصل چهارم

|| آموزش زیست شناسی فصل چهارم||

|| سال دهم||

|| نظام جدید||

فیلمی که در ادامه مشاهده خواهید کرد ، فیلم کامل جزوه  فصل چهارم زیست دهم نظام جدیدبه همراه جمع بندی میباشد که توسط استاد سالار فرضی و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه خلاصه فصل چهارم زیست دهم به همراه جمع بندی و همینطور درسنامه میباشد.

مدرس : استاد سالار فرضی

مبحث: فصل 4

سال تحصیلی: زیست دهم

مدت فیلم :2:30:44

کیفیت : HD

زبان فیلم : فارسی

مناسب برای : دانش آموزان کنکوری و دهمی ها

سال تولید:1397

 

دستگا های گردش:

1-سامانه گردش آب

2- حفره گوارشی

3-سلوم یا حفره عمومی

4- دستگاه گردش خون {1.گردش خون باز   2. گردش خون بسته

سامانه گردش آب :

1-دربی مهرگان مانند اسفنج ها دیده می شوند .

2-آب از طریق منافذی دیواره به حفره یا حفره هایی وارد می شود .

3-آب ازطریق یک منفذ خارج می شود .

4- یاخته های یقه دار به حرکت آب کمک می کنند .

نکته: سلول های یقه دار ،در جذب مواد غذایی نیز نقش دارند.

حفره گوارشی:

1-هیدر:دارای کیسه بدون انشعاب

2-عروس دریایی :دارای کیسه گوارشی با انشعابات متعدد جهت گردش آب در حفره وبازوها

3-پلاناریا:انشعابات کیسه گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است .

نکته :دراین جانوران حرکات بدن به جابجایی مواد کمک می کند.

سلوم یا حفره عمومی :

1- دربیشتر جانداران مانند کرم ها ی لوله ای دیده می شوند .

2- درفاصله بین بخش های خارجی لوله گوارش ودیواره داخلی بدن وجود دارد.

3-ازمایعی پر می شود که کرم های لوله ای به انتقال مواد کمک می کند .

 

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم

اگر به دنبال فیلم های آموزشی زیست دهم نظام جدید میگردید حتما لینک های زیر به درد شما خواهد خورد