آزمون جامع گروه تجربی سنجش مورخ 31 خرداد 98 با پاسخ نامه تشریحی

آزمون جامع گروه تجربی سنجش مورخ 31 خرداد 98 با پاسخ نامه تشریحی

لینک دانلود مستقیم دفترچه سوالات آزمون جامع گروه تجربی سنجش مورخ 31 خرداد 98  همراه با پاسخ نامه تشریحی در وبسایت مرجع کنکور با لینک مستقیم قرار گرفته است.

برای دانلود دفترچه سوالات عمومی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دفترچه سوالات آزمون آزمایشی تجربی سنجش مورخ 31 خرداد 98 اینجا کلیک کنید (آزمون جامع نوبت چهارم سنجش گروه تجربی 98)

برای دانلود پاسخ نامه تریحی آزمون آزمایشی تجربی سنجش مورخ 31 خرداد 98 اینجا کلیک کنید (آزمون جامع نوبت چهارم سنجش گروه تجربی 98)