انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ آغاز شد

انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ آغاز شد

فرایند انتخاب رشته داوطلبان مجاز شده کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ از امروز چهارشنبه در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

فرایند انتخاب رشته برای ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته از ساعت ۱۸ امروز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org آغاز شد و تا ۲۳ تیرماه ادامه دارد.
۲۴ هزار و ۹۷ نفر از داوطلبان مجاز، حق انتخاب دو رشته را دارند.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و داوطلبان می توانند ۱۰۰ کد رشته محل را انتخاب کنند.
گزینش دانشجو در هر یک از رشته های امتحانی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند.

با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته های انتخابی، همچنین نتیجه بررسی صلاحیت های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام می شود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور گزینش نهایی در تمام رشته های تحصیلی بر اساس ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی (حاصل از تراز نمرات دروس) در هر گرایش با توجه به ضریب مربوط و ۲۰ درصد معدل تراز شده انجام می شود.