بهترین تصمیم برای آینده ام چیه؟

بهترین تصمیم برای آینده ام چیه؟

اين فيلم كوتاه رو كساني كه رتبه شون در كنكور ٩٨ به هر دلیلی خوب نشده حتما ببينند.

کسانی كه سردر گم موندن الان چيكار كنن؟

آقای زیست دکتر سالار فرضی پاسخ می دهد…