قیدنامه زیست شناسی دوازدهم

با تغییر سبک برگزاری کنکورهای سراسری و توجه عمده به قیدهای خط به خط و مفهومی در سال های اخیر،این مجموعه توسط دکتر سالار فرضی مورد تالیف قرار گرفت.

نمونه قیدنامه زیست شناسی دوازدهم را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

برای دانلود نمونه قیدنامه زیست شناسی دوازدهم اینجا کلیک نمایید.

شما می توانید قیدنامه زیست شناسی دوازدهم برای تمام فصل ها به صورت یک جا  از طریق وبسایت آقای زیست خریداری نمایید.