نحوه تست زدن در کنکور – بخش اول

نحوه تست زدن در کنکور – بخش اول

آشنایی با تکنیک های تست زنی کنکور لازمه موفقیت در این آزمون است. برای بهره برداری از نتایج ماه ها تلاش، داوطلبان می بایست با شیوه های تست زنی کنکور آشنایی داشته باشند. موفقیت تحصیلی هردانش آموز بیش از هر چیز به میزان توانایی او در حل تست بستگی دارد و برای حل تست باید علاوه بریادگیری بتوانید اطلاعات یاد گرفته شده را با هم ترکیب کنید واز بین گزینه ها پاسخ درست را پیدا کند.

 از کدام درس شروع کنیم بهتر است؟

بستگی به میزان تسلط شما بر دروس دارد:

  • اگر میزان تسلط شما در همه دروس تقریبا در یک سطح است،بهتر است سوالات را با همان ترتیب دفترچه پاسخ دهید.البته قرار دادن ادبیات به عنوان اولین درس و سایر دروس به ترتیبی که در دفترچه قرار گرفته اند کاری است کارشناسانه،بدین جهت که شما حد اکثر بازدهی را در جلسه آزمون داشته باشید.
  • اگر میزان تسلط شما در یک درس نسبت به سایر دروس بیشتر است،بهتر است از همان درس شروع کنید.چون اولا در این حالت سریع تر عمل می کنید.دوما پاسخ به سوال های یک درس باعث اعتماد بنفس بیشتر،افزایش تمرکز و کاهش اضطراب می شود.