وسیله های مهمی که در روز کنکور باید به همراه داشته باشید

وسیله های مهمی که در روز کنکور باید به همراه داشته باشید
اول از همه اینکه وسایل مورد نیاز کنکور در زمان برگزاری کنکور سراسری را از شب قبل آماده کنید.

1- کارت ورود به جلسه و کارت ملی از الزامات کنکور هست و باید حتما همراهتان باشد.

2-  2 یا 3 عدد مداد نرم به همراه پاک کن و مداد تراش فراموش نشود.

3- سنجاق قفلی برای وصل سنجاق قفلی برای وصل کردن کارت ورودبه جلسه به لباس خود همراه داشته باشید.

4- بطری آب و مواد قندی(مانند شکلات و…) به همراه دستمال کاغذی به همراه خود داشته باشید. هنگام استفاده از مواد غذایی، مواظب باشید که پاسخ نامه را کثیف نکنید.

5- ساعت مچی برای مدیریت زمان جلسه به همراه داشته باشید.

6- به دلیل گرم بود هوا، از لباس مناسب و راحت و خنک استفاده کنید.

پیروز باشید.