پشت کنکور ماندن بهتر است یا قبول شد ن در رشته ای که به آن علاقه نداریم؟

پشت کنکور ماندن بهتر است یا قبول شد ن در رشته ای که به آن علاقه نداریم؟

اين فيلم كوتاه رو فقط كسايي كه رتبه شون در كنكور ٩٨ به هردليلي خوب نشده حتما ببيند.

آقای زیست، دکتر سالار فرضی پاسخ می دهد….