کلید نهایی سوالات کنکور سراسری ۹۸ منتشر شد

کلید نهایی سوالات کنکور سراسری ۹۸ منتشر شد

به گزارش مرجع کنکور، داوطلبان رشته‌های مختلف علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کلید نهایی سوالات کنکور سراسری ۹۸ را دریافت کنند.

دفترچه‌های عمومی و اختصاصی گروه‌های آزمایشی مختلف می‌توانند به طور مجزا کلید نهایی این سوالات را مشاهده کنند.

لازم به ذکر است که به زودی در وبسایت مرجع کنکور کلید نهایی تمام سوالات کنکور قرار می گیرد.