درآمد مافیای کنکور بیش از 10 هزار میلیارد تومان در سال استاخبار کنکور

درآمد مافیای کنکور بیش از 10 هزار میلیارد تومان در سال است

محمدمهدی زاهدیبا اشاره به اینکه براساس آمار اعلام شده ۸۹ درصد کنکوری‌ها در سال جاری با سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها…

هشت اصل اساسی در برنامه ریزیاخبار کنکور

هشت اصل اساسی در برنامه ریزی

1. داشتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اهداف رو به دو صورت بنویس؛اهداف این هفته، اهداف این ماه یعنی…

بودجه بندی زیست شناسی کنکور۹۸اخبار کنکور

بودجه بندی زیست شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی زیست شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور۹۸اخبار کنکور

بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور۹۸

بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور۹۸

بودجه بندی زمین شناسی کنکور۹۸اخبار کنکور

بودجه بندی زمین شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی زمین شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98اخبار کنکور

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

بودجه بندی دین و زندگی کنکور98اخبار کنکور

بودجه بندی دین و زندگی کنکور98

بودجه بندی دین و زندگی کنکور98

بودجه بندی عربی کنکور98اخبار کنکور

بودجه بندی عربی کنکور98

بودجه بندی عربی کنکور98

بودجه بندی ادبیات کنکور98اخبار کنکور

بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸اخبار کنکور

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸