کتاب انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 5 و7اخبار

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 5 و7

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 5 انتقال حرارت از دروس اصلی رشته مکانیک است که از جمله اولین و مهم…