احمد سبحانیادبیات

احمد سبحانی

احمد سبحانی مدرس و مولف ادبیات کنکور مولف موفق ترین کتب ادبیات کنکور در زمینه آموزش معلمان و دانش آموزان…

محسن منتظریادبیات

محسن منتظری

محسن منتظری تحصیلات: کارشناس گروه توسعه آموزش سابقه کار و تدریس استاد: کارشناس بخش آب و فاضلاب، مرکز مطالعات و…