جزوه شیمی دهمجزوات

جزوه شیمی دهم

دانلود کتاب های درسی هر رشته به صورت کامل و اختصاصی از سایت مرجع کنکور. تمامی پاور پوینت ها و…

جزوه شیمی یازدهمجزوات

جزوه شیمی یازدهم

دانلود کتاب های درسی هر رشته به صورت کامل و اختصاصی از سایت مرجع کنکور. تمامی پاور پوینت ها و…

جزوه شیمی دوازدهمجزوات

جزوه شیمی دوازدهم

دانلود کتاب های درسی هر رشته به صورت کامل و اختصاصی از سایت مرجع کنکور. تمامی پاور پوینت ها و…

دانلود جزوه ی حساب دیفرانسیل و انتگرال (قدر مطلق)جزوات

دانلود جزوه ی حساب دیفرانسیل و انتگرال (قدر مطلق)

یکی از درس های پر اهمیت کنکور درس حساب دیفرانسیل و انتگرال است که مبحث قدر مطلق دارای اهمیت بسیار…

دانلود جزوه ی شیمی (مبحث نمودار غلظت ـ زمان )جزوات

دانلود جزوه ی شیمی (مبحث نمودار غلظت ـ زمان )

یکی از موضوعاتی که در در در س شیمی مهم است و بیشتر دانش آموزان  نیز در آ‌ن مشکل دارند…

دانلود جزوه شیمی (مبحث سنیتیک)جزوات

دانلود جزوه شیمی (مبحث سنیتیک)

سینیتیک شاخه  ای از علم  شیمی است که  به  بررسی چگونگی انجام گرفتن مسیر پیشرفت  واکنش ها  سرعت  پیشرفت واکنش…

دانلود جزوه ی شیمی (مبحث سنیتیک)جزوات

دانلود جزوه ی شیمی (مبحث سنیتیک)

سینیتیک شاخه  ای از علم  شیمی است که  به  بررسی چگونگه انجام گرفتن مسیر پیشرفت  واکنش ها  سرعت  پیشرفت واکنش…

دانلود جزوه ی شیمی (مبحث سنیتیک)جزوات

دانلود جزوه ی شیمی (مبحث سنیتیک)

سینیتیک شاخه  ای از علم  شیمی است که  به  بررسی چگونگی انجام گرفتن مسیر پیشرفت  واکنش ها  سرعت  پیشرفت واکنش…

دانلود جزوه شیمی(مبحث نظریه های استاتیک)جزوات

دانلود جزوه شیمی(مبحث نظریه های استاتیک)

یکی از فصل های مهمی که در شیمی از آن یاد میشود مبحث نظریه های استاتیک که ما  در در…

دانلود جزوه شیمی(مبحث عوامل موثر بر سرعت )جزوات

دانلود جزوه شیمی(مبحث عوامل موثر بر سرعت )

یکی از فصل های مهمی که در شیمی از آن یاد میشود مبحث مبحث عوامل موثر بر سرعت هست که ما …