فیلم مبحث مهم پورت هیپوتالاموسزیست

فیلم مبحث مهم پورت هیپوتالاموس

این فیلم آموزشی به تحلیل تخصصی مبحث مهم پورت هیپوتالاموس توسط آقای زیست، دکتر سالار فرضی برای آمادگی کنکور می…

بیمه نامه زیست شناسی دهم فصل5بیمه نامه

بیمه نامه زیست شناسی دهم فصل5

  بیمه نامه  زیست شناسی دهم فصل 5 این بیمه نامه شامل درسنامه و خالصه قبل از آزمون می باشد…

بیمه نامه زیست دهم 30 مهراخبار

بیمه نامه زیست دهم 30 مهر

  بیمه نامه زیست سال دهم قلمچی 4 آبان این بیمه نامه شامل درسنامه و خالصه قبل از آزمون می…

بیمه نامه زیست یازدهم قسمت 2بیمه نامه

بیمه نامه زیست یازدهم قسمت 2

  بیمه نامه زیست سال یازدهم قلمچی 4 مهر این بیمه نامه شامل درسنامه و خالصه قبل از آزمون می…

آموزش زیست فصل یک پیش دانشگاهیجزوات

آموزش زیست فصل یک پیش دانشگاهی

 جزوه فصل 1 زیست پیش فصل پروتئین سازی که فصل اول زیست پیش دانشگاهی تجربی می باشد در سال های گذشته…

100 تست مهم زیست سال دهمجزوات

100 تست مهم زیست سال دهم

100 تست مهم زیست سال دهم فصل های 2.3.5 100 تست زیست نظام جدید مخصوص کنکوری ها 98   در…