کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید؟مشاوره

کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید؟

آقای زیست دکتر سالار فرضی پاسخ می دهد.

خبر خوب برای داوطلبان کنکور ۹۹؛ نظام امتحانی را خودتان انتخاب کنیداخبار کنکور

خبر خوب برای داوطلبان کنکور ۹۹؛ نظام امتحانی را خودتان انتخاب کنید

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان کنکور سال ۹۹ درخواست داشتند که بتوانند نظام آموزشی خود را برای امتحان…

100 تست مهم زیست سال دهمجزوات

100 تست مهم زیست سال دهم

100 تست مهم زیست سال دهم فصل های 2.3.5 100 تست زیست نظام جدید مخصوص کنکوری ها 98   در…